Tag: thẩm quyền đã được phân cấp

ACV khẳng định 76 quyết định bổ nhiệm được ký theo phân cấp

TTO – ACV khẳng định ông Lê Mạnh Hùng - tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) - ký quyết định bổ nhiệm cán bộ không phải là quyết định cá nhân mà là trách nhiệm thực hiện theo thẩm quyền được phân cấp.