Tag: thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Sửa luật Bảo vệ môi trường, cần thêm quy định về công khai báo cáo đánh giá môi trường

TTO - Nhiều chuyên gia đề nghị dự thảo Luật bảo vệ môi trường sửa đổi cần bổ sung quy định cơ quan thẩm định công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường, công khai hội đồng thẩm định, quyết định phê duyệt để cộng đồng giám sát, phản biện.