Tag: Thái Lan siết quy định về quảng cáo tiền điện tử

Thái Lan siết quy định về quảng cáo tiền điện tử

SEC vừa đưa ra các quy định mới về việc quảng cáo cho các công ty tiền điện tử khi ngành này chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan chức năng.