Tag: Thái Lan muốn giảm khuyến mãi, chủ trương đón khách du lịch cao cấp

Thái Lan muốn giảm khuyến mãi, chủ trương đón khách du lịch cao cấp

Chính phủ Thái Lan yêu cầu các khách sạn, doanh nghiệp và bệnh viện tư nhân nên hạn chế chương trình khuyến mãi, thay vào đó là xây dựng đất nước như một điểm đến cao cấp.