Tag: Thác Ngà Voi Đá Đứng

Chinh phục thác Tà Gụ

TTCT - Nếu chọn con đường có những bậc thang dọn sẵn, hay đơn giản leo lên một chiếc xe máy lạnh, bạn sẽ không gặp thác Tà Gụ bởi ngọn thác này mới được khám phá nhưng “rất đáng đồng tiền bát gạo” khi đến đây...