Tag: tên đường lạ

Nha Trang: nhiều tên đường dân thấy lạ!

TTO - Có khoảng 60 đường phố Nha Trang (Khánh Hòa) vừa được đặt tên mới, trong đó có nhiều tên đường còn quá lạ đối với hầu hết mọi người.