Tag: Techfest 2020

Giải pháp hỏa táng 'xanh'

Hiện nay, hình thức hỏa táng để đưa người đã khuất vào cõi vĩnh hằng được xem là giải pháp có ý nghĩa không chỉ tiết kiệm quỹ đất mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường.