Tag: tay đua khuyết tật

​Từ vòng tay thần chết đến bục vinh quang

TT - Kurt Fearnley sinh ra không có phần dưới của cột sống và được chẩn đoán chỉ sống được một tuần. Cha mẹ của Fearnley đành đưa anh về nhà trong tuyệt vọng.