Thứ 3, ngày 2 tháng 3 năm 2021

  • Tàu người ngoài hành tinh ghé thăm?

    Tàu người ngoài hành tinh ghé thăm?

    TTCT - ​Hai người bạn rảnh việc, kháo chuyện tầm phào. Một người hỏi: Cậu nghĩ có chút khả năng nào nàng diễn viên Angelina Jolie một ngày nào đó đồng ý đến Sài Gòn đi uống cà phê với tớ? Người kia bĩu môi: Một phần ngàn tỉ mới có chuyện đó. Người bạn cười: Thế là vẫn có khả năng.