Tag: Tàu chạy bằng quang năng - Tương lai

Tàu chạy bằng quang năng - Tương lai 'xanh' của ngành đường sắt

Tại Anh, năng lượng mặt trời đã được hòa vào lưới điện quốc gia, vì vậy nhiều tàu chạy bằng điện cũng đang sử dụng quang năng.