Tag: Tất cả gói thầu

Tiếp tục thanh tra tất cả gói thầu ở Đồng Nai liên quan đến bà Nhàn AIC

TTO - Sau khi xảy ra sai phạm ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, ngày 30-11, tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu thanh tra tất cả các gói thầu ở các dự án liên quan đến Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ tịch hội đồng quản trị.