Tag: Tapetco

Hãng bay xài nhiên liệu xanh, giá vé tăng thế nào?

Hàng không Việt Nam cần làm gì để đáp ứng lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh chung của thế giới? Theo ước tính, nếu một chuyến bay sử dụng 100% nhiên liệu xanh thì giá vé máy bay tăng gần 50% so với giá vé máy bay sử dụng nhiên liệu truyền thống.

Chuẩn bị chuỗi cung ứng nhiên liệu xanh cho ngành hàng không

Việc thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch cho máy bay đang là xu thế trọng tâm của ngành hàng không thế giới.