Tag: tập tục chôn cất của cư dân Lý Sơ

Chương mới cho đảo Lý Sơn

TTO - Một chương mới của Lý Sơn sắp mở ra khi dòng họ Đặng trên đảo đồng ý bốc mồ mả tổ tiên để hỏa táng, gửi tro cốt vào chùa thờ tự.