Tag: tập đoàn kinh tế tư nhân

Phải ủng hộ tư nhân làm dự án hạ tầng lớn

TTO - Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, đồng thời Chính phủ sẽ thúc đẩy hình thành những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, tiềm lực mạnh, có năng lực cạnh tranh khu vực, quốc tế.