Tag: Tập đoàn BĐS Nam Long

Nam Long và tầm nhìn phát triển bất động sản tích hợp

Nam Long công bố tầm nhìn 10 năm tới trở thành tập đoàn bất động sản tích hợp hàng đầu Việt Nam và khu vực, khởi đầu bằng chiến lược “phát triển khu đô thị tích hợp”.