Tag: Tập đoàn AIA

Không chỉ là danh hiệu, MDRT là khát vọng và đích đến sự nghiệp

Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm trên toàn thế giới, MDRT không đơn thuần là danh hiệu, đó còn là khát vọng và đích đến trong sự nghiệp.

Tập đoàn AIA 6 năm liền đứng đầu về số lượng thành viên MDRT toàn cầu

Vừa qua, Tổ chức Million Dollar Round Table - Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu đô công bố Tập đoàn AIA 6 năm liền đứng đầu về số lượng thành viên MDRT toàn cầu (từ năm 2015 - 2020).