Tag: Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng

Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng có phó tổng biên tập mới

Sáng 21-2, Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhà báo Chu Loan, thạc sĩ Luật Kinh tế, làm phó tổng biên tập Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng.