Tag: Táo xăng dầu

Ngọc Hoàng té ghế vì món quà từ Táo xăng dầu

Táo xăng dầu tặng quà với dụng ý tốt, thế nhưng Ngọc Hoàng đâu có hiểu sự tình dưới trần gian...