Tag: tạo phước

Rải 200.000 USD ra đường để tạo phước

Cả trăm ngàn đô la đã được người đàn ông ném ra ngoài cửa sổ chỉ nhằm mục đích tạo phước.