Tag: Tặng thuốc bệnh nhân

Long Châu chung tay cùng cộng đồng vượt qua đại dịch COVID-19

Dù đối mặt với những khó khăn về nhân sự, nguồn hàng...Long Châu vẫn cùng cộng đồng chung tay chống dịch bằng nhiều hình thức: tặng thuốc cho những trường hợp nhiễm COVID-19 (F0) và nghi nhiễm (F1), cam kết bán đúng giá, đẩy mạnh bán hàng online...