Tag: tăng giá rác

TP.HCM dự kiến thu tiền rác khoảng 50.000 đồng/tháng

TTO - Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM vừa có tờ trình UBND TP về giá dịch vụ thu gom rác trong năm 2021 và lộ trình trong giai đoạn 2021-2025. Theo phương án này, mỗi hộ dân sẽ đóng khoảng 50.000 đồng tiền rác mỗi tháng.

TP.HCM chưa tăng tiền rác từ nay tới năm 2025

TTO - UBND TP.HCM vừa đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và môi trường về việc chưa tăng giá thu gom rác, giảm giá dịch vụ vận chuyển rác giai đoạn 2021-2025 (do chưa thu tiền xử lý rác giai đoạn này).