Tag: tăng giá bán USD

Ngân hàng Nhà nước tăng giá bán USD, ngừng niêm yết tỉ giá mua can thiệp

TTO - Ngân hàng Nhà nước tăng giá bán USD thêm 300 đồng, lên 23.700 đồng/USD, đồng thời ngừng niêm yết tỉ giá mua can thiệp. Đây là lần tăng giá bán USD thứ 2 của Ngân hàng Nhà nước trong vòng 2 tháng qua với mức tăng tổng cộng là 450 đồng/USD.