Tag: Tam Nguyên Yên Đổ

Thăm "vườn Bùi chốn cũ"

TTO - Ngày thu, gió hiu hiu thổi, tiết trời trong trẻo, chúng tôi về tìm “vườn Bùi chốn cũ” của thi hào Nguyễn Khuyến ở làng Yên Đỗ xưa.