Tag: Tài xế bức xúc

Ai sẽ chịu thuế VAT: Khách hàng? Tài xế hay Grab?

TTO - Hai cuốc xe đều với khoảng cách dưới 2km trước, nhưng trước ngày 5-12 tài xế Grab nhận được thu nhập 9.600 đồng, còn sau ngày 5-12 chỉ nhận được có 8.727 đồng vì thuế tăng? Vậy ai chịu mức thuế này? Khách hàng? Tài xế hay Grab?