Tag: tài nguyên hệ thống máy tính

Máy tính bạn có thể đang bị sử dụng để đào tiền ảo

TTO – The Pirate Bay và Showtime bị phát hiện đang âm thầm sử dụng tài nguyên hệ thống máy tính của người dùng mà không xin phép để kiếm thêm lợi nhuận.