Tag: Tai nạn dính chùm trên cao tốc

Xe  'rùa bò' cũng là nguyên nhân tai nạn dính chùm trên cao tốc

Trên Tuổi Trẻ Online, bạn đọc Nguyễn Tùng cho rằng cần "giám sát những xe tải chạy với tốc độ rùa bò trên cao tốc và chiếm hai làn đường".