Tag: tài liệu nội bộ của Uber

Hồ sơ Uber: nhiều yếu nhân bị gọi tên

TTO - Ngày 10-7, hàng ngàn trang tài liệu nội bộ của Uber (còn gọi là Hồ sơ Uber) đã được giải mã, cho thấy công ty này lách luật, lừa cảnh sát, kích động bạo lực và bí mật vận động các chính phủ để mở rộng quy mô.