​Tái hiện hình ảnh giáo dục Việt Nam giai đoạn 1802 – 1945

30/10/2014 00:10 GMT+7

Cần biết - Triển lãm “Giáo dục Việt Nam giai đoạn 1802-1945 qua tài liệu lưu trữ” diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) từ nay đến ngày 28/11/2014.

Chương trình do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I phối hợp với Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám tổ chức, hướng tới kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2014).

Triển lãm giới thiệu một bộ sưu tập phong phú gồm 120 phiên bản tài liệu, hình ảnh, bản vẽ kỹ thuật được lựa chọn từ khối Châu bản triều Nguyễn và các tư liệu tiếng Pháp, với 22 tấm pano kèm theo chú thích và thuyết minh, phân chia thành 2 chủ đề: “Châu bản triều Nguyễn với giáo dục và khoa cử” và “Nền giáo dục Tây học tại Việt Nam”.

sSr6VGLD.jpg

Phần 1 giới thiệu Châu bản triều Nguyễn với giáo dục và khoa cử, phản ánh nhiều nội dung phong phú xung quanh vấn đề giáo dục Nho học triều Nguyễn - một trong những điển hình của mô hình giáo dục, khoa cử phong kiến Việt Nam.

Phần 2 tập trung giới thiệu về nền giáo dục Tây học tại Việt Nam, qua hai cuộc cải cách giáo dục của người Pháp vào năm 1906 và 1917. Từ giai đoạn này, nền giáo dục Nho học dần mất vị trí trong xã hội, thay vào đó là nền giáo dục Tây học.

Thông qua các tài liệu lưu trữ được trưng bày, triển lãm đã làm rõ những đặc trưng của giáo dục Nho học triều Nguyễn cũng như giáo dục khoa cử Tây học thời Pháp thuộc và quá trình thay thế từng bước của nền giáo dục Tây học, sự suy yếu của giáo dục Nho học cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. 

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận