Tag: Tác giả Tôn Thất Thông

'Trầm cảm tập thể' cần được chữa lành

TTO - 'Tình trạng "trầm cảm tập thể" xuất hiện khi hàng triệu người trong xã hội thấy hoang mang với đời sống hiện tại, nhìn tương lai bất định với tâm trạng lo âu không thấy lối thoát, nhất là đối với những người phải vật lộn hằng ngày với miếng ăn.