Tag: suy tủy xương

Cơ hội sống từ ngân hàng tế bào gốc cộng đồng

TT - Một cơ hội sống đang mở ra cho các bệnh nhân ung thư máu, suy tủy xương, bệnh máu ác tính, tan máu bẩm sinh... từ một ngân hàng lạ kỳ, ngân hàng tế bào gốc cộng đồng.