Tag: Suy nghĩ tiêu cực dễ dẫn đến bệnh Alzheimer

Suy nghĩ tiêu cực dễ dẫn đến bệnh Alzheimer

Một nghiên cứu mới đây phát hiện rằng việc suy nghĩ tiêu cực có liên quan đến giảm nhận thức và làm tăng hai protein gây hại dẫn đến bệnh Alzheimer.