Tag: Sun World Fansipan Lengend

Sa Pa và câu chuyện văn hóa thăng hoa nhờ du lịch

Sa Pa đã có những đổi thay mang giá trị bền vững, lâu dài.