Tag: Sulfate hóa cao

​Nghiên cứu thành công Fucoidan sulfate hóa cao hỗ trợ điều trị ung thư

Công trình đã được triển khai nghiên cứu từ 2010 và công bố ngày 10-8-2016 tại Hà Nội.