Tag: sư Toàn

'Gần 60.000 tăng ni, vài vị làm việc không đúng ảnh hưởng tới cả Giáo hội'

TTO - Theo hòa thượng Thích Thanh Đạt, trong gần 60.000 tăng ni, một vài vị không giữ đúng giáo lý nhà Phật như sư Thích Thanh Toàn - chùa Nga Hoàng hay sư Thích Trúc Thái Minh - chùa Ba Vàng, thì với xã hội ‘là thường tình’, ‘không nặng nề’.