Tag: Sử Thanh Hoài

Đẩy nhanh chương trình Cảnh quan bền vững huyện Lạc Dương giai đoạn 2022 – 2025

Vừa qua, UBND huyện Lạc Dương có buổi làm việc với Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững IDH, Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV, Tổ chức WWF và các đơn vị về các nội dung để của chương trình Cảnh quan bền vững huyện Lạc Dương giai đoạn 2022 – 2025.

Lạc Dương - Hướng tới một nền nông nghiệp xanh

Sau nhiều năm xây dựng, hoạch định chính sách, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) hiện nay đã là cái tên gắn liền với thương hiệu của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn sản xuất nông nghiệp chất lượng cao trong và ngoài nước với những dự án quy mô, bài bản.