Thứ 4, ngày 26 tháng 1 năm 2022

  • Sự lãng quên ngoài biên giới đô thị

    Sự lãng quên ngoài biên giới đô thị

    TTCT - Một người cán bộ xã buồn trong bất lực, một người nông dân tha hương 10 năm ngủ nơi hành lang bệnh viện, một giống cây có thể ảnh hưởng đến toàn bộ nền nông nghiệp nước nhà... Những câu chuyện không phù hợp “nhãn quan thành thị” ấy có thể sẽ bị vùi trong những chủ đề phù phiếm kiểu thành phố. Chúng để lại những di chứng lớn hơn ta tưởng.