Tag: sư gạ tình phóng viên

Đại đức Thích Thanh Toàn xin xả giới hoàn tục vì 'cảm thấy không xứng đáng'

TTO - ‘Trong thời gian qua, con đã có làm một số việc ảnh hưởng đến giáo hội và con cảm thấy không xứng đáng làm một đệ tử xuất gia. Nay con làm đơn này xin xả giới và hoàn tục’, đại đức Thích Thanh Toàn viết trong ‘tờ trình’ xin xả giới hoàn tục.