Tag: sử dụng xe ô tô

Các chức danh lãnh đạo được sử dụng ô tô giá bao nhiêu?

Chính phủ vừa ban hành nghị định 72 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô đối với các chức danh lãnh đạo.