Tag: sử dụng đất hiệu quả

TP.HCM thanh tra đột xuất về đất đai

TTO - Đoàn thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM sẽ thanh tra đột xuất việc chấp hành Luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn TP.