Tag: Sống trong chờ đợi

Nguyễn Bích Lan: Trước mỗi khó khăn lại có một cơ hội

TT - “Tôi cho rằng trước mỗi khó khăn lại có một cơ hội” - Nguyễn Bích Lan nói như vậy trong căn nhà sạch tinh tươm trên ngõ Núi Trúc, khi tập truyện và thơ đầu tiên của cô Sống trong chờ đợi ra mắt bạn đọc.