Tag: Sống phong cách Masteri

Không chỉ xây nhà, Masterise Homes kiến tạo phong cách sống

Định hình lối sống khác biệt cho các dự án Masteri, nhà phát triển bất động sản trẻ tiếp tục thể hiện tầm nhìn tiên phong, sáng tạo, mở ra hướng đi mới cho thị trường.

Masterise Homes giới thiệu ‘Sống phong cách Masteri’

Nhà phát triển bất động sản quốc tế Masterise Homes giới thiệu 'Sống phong cách Masteri' - một phong cách sống chuẩn quốc tế, được kiến tạo dành riêng cho cộng đồng cư dân tại tất cả các dự án Masteri (Masteri Collection).