Tag: Somaly Mam

Tiết lộ mới về Somaly Mam: một biểu tượng sụp đổ

TT - Những tiết lộ mới về Somaly Mam đã xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh biểu tượng về đấu tranh cho phụ nữ và nhân quyền ở Campuchia.