Tag: Soi bóng Thăng Long

Soi bóng Thăng Long ở Văn Miếu

Chín họa sĩ kể câu chuyện đất Thăng Long và nước Việt xưa bằng nghệ thuật tạo hình qua triển lãm Dấu xưa văn hiến lần thứ hai, chủ đề 'Soi bóng Thăng Long' tại nhà Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.