Thứ 4, ngày 26 tháng 1 năm 2022

Sở Xây dựng đảm trách quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật

03/03/2009 18:25 GMT+7

Để đảm bảo quản lý thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (HTKT), Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấm dứt việc phân giao các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật cho các Sở khác ngoài Sở Xây dựng theo đúng quy định của Chính phủ.

Cùng đó, Bộ cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương tiến hành rà roát, quyết định chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước trong lĩnh vực HTKT mà trước đó đã phân giao cho các Sở khác để đảm bảo chỉ duy nhất Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh, thành phố thực hiện toàn bộ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về HTKT trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Theo khảo sát của Bộ Xây dựng, hiện nay vẫn còn một số tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực HTKT như: quản lý hè, đường đô thị, cấp nước, thoát nước, công viên, cây xanh... cho các Sở khác ngoài Sở Xây dựng. Điều này không bảo đảm sự quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương, gây nên tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các Sở; không xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Sở và Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước về HTKT.

Hiện hai TP lớn Hà Nội và TP.HCM cũng đã có các văn bản kiến nghị được phân giao một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực HTKT cho Sở Giao thông công chính (nay là Sở Giao thông vận tải), nhưng Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tất cả các địa phương đều phải thực hiện đúng Nghị định số 17/2008/NĐ-CP và số 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ. Các Nghị định này cũng góp phần tinh giản bộ máy, thu gọn đầu mối, giảm bớt thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, đảm bảo quản lý thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương… trong lĩnh vực quản lý HTKT.

TTXVN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận