Tag: Sở Văn hóa thể thao du lịch

Khách Hàn đông, trở tay không kịp

TT - Trước năm 2010 khách Hàn Quốc đến miền Trung chỉ lác đác, nhưng đến nay đã vào “top ten” trong bảng khách quốc tế. Tại Huế khách Hàn đã tăng liên tục, năm 2010 chỉ 4.600 khách nhưng đến năm 2012 lên đến hơn 24.000 khách.