Tag: Số người cao tuổi tại Nhật Bản đạt mức kỷ lục

Số người cao tuổi tại Nhật Bản đạt mức kỷ lục

Ngày 20/9, Bộ Nội vụ và truyền thông Nhật Bản (MIC) công bố báo cáo cho thấy số người người cao tuổi (trên 65 tuổi) tại Nhật Bản ở mức cao nhất từ trước đến nay.