Tag: Sở Ngoại vụ Quảng Nam

Giám đốc Sở Công Thương được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Nam

Giám đốc Sở Công Thương được UBND tỉnh Quảng Nam điều động, bổ nhiệm giữ chức giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh này.