Tag: sô hải ngoại

Xuất ngoại làm sô

TT - Xuất ngoại làm sô được dự báo sẽ là xu hướng mới trong năm nay của giới ca sĩ Việt.