Tag: Sở Giao thông vận tải Đồng Nai

Đồng Nai yêu cầu xử lý gần 1.400 ô tô hết hạn sử dụng

Sở Giao thông vận tải Đồng Nai vừa công bố việc xử lý phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng kể từ ngày đầu năm 2023.

Đồng Nai đề nghị cán bộ đi ôtô dán thẻ thu phí không dừng

TTO - Sở Giao thông vận tải Đồng Nai vừa đề nghị các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn và cán bộ có ôtô dán thẻ thu phí không dừng.