Tag: Sinh viên du học Mỹ sẽ tăng 9% trong năm học tới 2022-2023

Sinh viên du học Mỹ sẽ tăng 9% trong năm học tới 2022-2023

Khảo sát do IIE và 9 hiệp hội giáo dục trên đại học của Mỹ tiến hành cho thấy số lượng sinh viên quốc tế chọn đến Mỹ học sẽ tiếp tục tăng 9% trong năm học tới 2022-2023